060107 « Профилактическая стоматология»

060107 «Профилактикалык стоматология» адистигине түзүлгөн НКББП ЖОБО
060107060107 «Профилактикалык стоматология» адистигине түзүлгөн НКББП 
   060107 «Профилактикалык стоматология» адистиги боюнча 2019-2024-жылдар үчүн НКББПны өнүктүрүүнүн стратегиялык планы    
060107 «Профилактикалык стоматология» адистиги үчүн натыйжасы


060107 «Профилактикалык стоматология» Результат обучения
  060107 «Профилактикалык стоматология» адистигинин НКББПнын бир жылдык иш планы 2021-2022-окуу жылы   
 060107 «Профилактикалык стоматология» адистигине сабак берген Окутуучу курамПрофилактикалык стоматолигя адистигинде окуган студенттердин сабак учурундаПрофилактикалык стоматология адистигинде окуган студенттердин директор менен жолугуушусу


Профилактикалык стоматолигя адистиги боюнча иш беүүчүлөр менен жолугушуу
   

 

 
                                                      Ата-энелер менен жолугушуу учурунда    Тажрыйба алмашуу учурунда Жалал-Абад медициналык колледжде