• Учебно-методическая работа колледжа

Учебно-методическая работа колледжа

Медциналык колледжинин Педагогикалык кеңеши болуп өттү. Кеңешмеде төмөнкү маселер каралды.
Медициналык колледждин жаны 2021-2022- окуу жылына карата Иш планы,
2021-2022 - окуу жылынын 1- жарым жылдыгы үчүн окуу иштери боюнча даярдыгы жана түзүлгөн иш пландарды бекитүү.
Структуралык өзгөрүүлөр жөнүндө,
Ар түрдүү маселелер.
Жумушчу топ
Жумушчу топ
Жумушчу топ