• Нормативные документы

Нормативные документы

ОшМУнун миссиясы
  ОшМУнун уставы
МК Жобосу
Бөлүмдөрдүн жобосу
ПЦКнын
Перспективдүү план
Жылдык план
Окумуштуулар кеңешинин аткарылышы №1
Окумуштуулар кеңешинин аткарылышы№2
Окумуштуулар кеңешинин аткарылышы №3
Окумуштуулар кеңешинин аткарылышы №4