• Женский совет колледжа

Женский совет колледжа

https://base.oshsu.kg/resurs/images/original/JPG-20231120070103-medcolledj.jpg
">Аялдар кеңешинин иш планы 2021-ж.

Кыргыз Республикасынын Билим

бер үү жана илим министрлиги

ОШ МАМЛЕКЕТТИК

УНИВЕРСИТЕТИ

Медициналык колледжи

714003. Ош шаары, Насирдин Исанов к.77

Министерство образования и науки

Кыргызской Республики

ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Медицинский колледж

714003. г. Ош, ул. Насирдин Исанова 77

Ош МУнун м едициналык колледждин директору м.и.к.доцент З.С.Арынов го

Ош МУнун медициналык колледждин аялдар търайымы У.А.Чотуровадан

Билдир үү

Ош Мамлекеттик университетинин медициналык колледжде жамаат чон болгондугуна байланыштуу тъмонк\ курамда Аялдар търайымдарын бекитип бер\\н\зд\ суранам

Колледжинин

Аялдар търайымы

Контакт

1.

окутуучу

Оморбекова Элизат Жаныбековна

0777092008

2.

окутуучу

Мурзакулова Саламат Кубанычбековна

0558161984

3.

окутуучу

Пайизова Аиша Абыловна

0770572847

4.

студент фр13-20

Мурзабекова Айкыз Алмазбековна

0776950641

5.

студент фр5-20

Акылбек кызы Наргиза

0771219058

6.

студент АД2-21

Арзибек кызы Перизаада

0702010093

7.

Студент 2СД5-20

Жаамбай кызы Айтолкун

0709466295

8.

Студент фр23-21

Райымберди кызы Умутай

0706851247

9.

Студент СД1-21

Мырзабек кызы Айзирек

0555553717

10.

Студент 2АД4-20

Алиева Сарвиноз Улугбековна

0999692717

11.

Студент фр18-20

Шамаматова Салтанат

0707621476

12.

Студент СД4-20

Тынычбек кызы Мээримгул

0775030211

13.

Студент фр 22

Даниярова Каниет

0220686058

14.

Студент фр15-20

Мурзаева Актунук Арапбаевна

0779157102

15.

Студент фр11-21

Орумаева Аделина

0706358322

16.

Студент СТП2-20

Садикова Гулхумар Равшановна

0558800131

17.

Студент ЛД1-21

Капар кызы Махабат

0709449386

18.

Студент 2ЛД5-20

Ибрагимова Миножат

0554623763

19.

Студент АД1-20

Калмаматова Альбина

0773581109

20.

Студент фр13-21

Кошалиева Анапия

0771895653

21.

Студент фр8-20

Адалатова Молдир Кубанычбековна

0505101551

22.

Студент фр20

Гелдибек кызы Айпери

0700884241

23.

Студент фр18-21

Назарова

0505444270

24.

Студент ЛБД1-21

Жамалдинова Танзилия

0508260774

Ош Мамлекеттик Университети Медициналык колледж Аялдар кеңешинин 2023-2024 окуу жылынын иш планы.
Ош Мамлекеттик Университети Медициналык колледж Аялдар кеңешинин 2022-2023 окуу жылынын иш планы.