Стоимость обучения

      Медициналык колледждин адистиктери боюнча контракттык төлөмдөр боюнча маалымат.

 060101 Дарылоо иши квалификациясы ФЕЛЬДШЕР контракттын төлөмү 26500 СОМ

060102 Акушердик иши квалификациясы АКУШЕР контракттын төлөмү 31000 СОМ

060109 Медайым иши квалификациясы МЭЭРБАН ЭЖЕ контракттын төлөмү 31000 СОМ

060106 Ортопедиялык стоматология квалификациясы ТИШ ТЕХНИГИ контракттын төлөмү 23000 СОМ

060107 Профилактикалык стоматология квалификациясы СТОМАТОЛОГ ГИГИЕНИСТ контракттын төлөмү 21500 СОМ

060108 Фармация квалификациясы ФАРМАЦЕВТ контракттын төлөмү 32500 СОМ

060110 Лаборатордук дартты аныктоо квалификациясы ЛАБОРАТОРДУК ТЕХНИК контракттын төлөмү 21500 СОМ