Стоимость обучения

060107 «Профилактикалык стоматология» адистиги боюнча 2021-2022- окуу жылы үчүн контракттык төлөм 21500