• Дирекция колледжа

Дирекция колледжа

Ф.А.А.: Арынов Замир Сапарбаевич
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Директор
Илимий даражасы: м.и.к., доцент


Ф.А.А.: Төрөбаева Данахан Калгожоевна
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Директордун окуу иштери боюнча орун басары
Илимий даражасы: п.и.к., доцент


Ф.А.А.: Жакыпова Гулмира Мамадалиевна
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Директордун тарбия иштери боюнча орун басары
Илимий даражасы: окутуучу


Ф.А.А.: Батаев Абдилашим Асаналиевич
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармация адистигинин бөлүм башчысы
Илимий даражасы: окутуучу


Ф.А.А.: Ташиев Руслан Азизович
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Клиникалык адистикер бөлүмүнүн башчысы
Илимий даражасы: окутуучу


Ф.А.А.: Жолдошбаев Бексултан
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Клиникалык адистиктер боюнча практика жетекчиси
Илимий даражасы: окутуучу


Ф.А.А.: Топчубаев Бекболот Махаматкаримович
Бүтүргөн окуу жайы: КГМА
Ээлеген кызматы: Фармация адистиги боюнча практика жетекчиси
Илимий даражасы: окутуучу


Ф.А.А.: Орунбаева Бибигул Маматовна
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Илимий иштер жана мобилдүүлүк боюнча жетекчи
Илимий даражасы: окутуучу


Ф.А.А.: Шамшиева Нургул
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Методикалык кеңештин төрайымы
Илимий даражасы: окутуучу


Ф.А.А.: Арзиева Азиза Бакытовна
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Бүтүрүүчүлөр Ассоциациясынын жетекчиси
Илимий даражасы: окутуучу


Ф.А.А.: Жээнбекова Гулбарчын Бапыевна
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Педагогикалык кеңешменин катчысы
Илимий даражасы: окутуучу


Ф.А.А.: Караев Эльзарбек Токтомаматович
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: медициналык колледжин профсоюз комитети
Илимий даражасы: окутуучу