“Кыргыз тили жана Айтматов ааламы”

2023-11-02 05:31:02 38

“Кыргыз тили жана Айтматов ааламы” аталышындагы мамлекеттик тилдин үч айлыгынын жобосуна ылайык Ош мамлекеттик университетинде өткөрүлүүчү “Айтматовдун кармандары ОшМУда” деген аталыштагы композициялык көрүнүштөрдүн сынагына Медициналык колледждин командасы "Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт" повестиндеги каармандарды чагылдырып беришти.