Медициналык колледжде "Ачык-сабак" .

2022-12-30 17:16:28 30

ОшМУга караштуу Медициналык колледжде декабрь айына пландалган кезектеги "Ачык-сабактар" болуп өтүү. Ачык-сабактарды төмөнкү окутуучулар өткөрүштү. Стоматология жана хирургиялык дисциплиналар ПЦКасынын окутуучусу: Орозбаев Амат Ысмаилович. Темасы: Пластиналык толук эмес алынуучу протездерде түрдүү кламмерлерди жасоо, жана пластмасса тиштерди тандоо, тизуу. Медайым ишинин негиздери ПЦКасынын окутуучусу: Төрөнбаева Гулзат Толубаевна. Темасы: Даары каражаттарын парентералдык жол менен берүү ( күрө тамырга инъекция жасоо) практикалык саат. Терапиялык дисциплиналар ПЦКасынын " Жугуштуу ооруулар"предметинин окутуучусу: Амирова Чынара Сабиржановна. Лекциянын темасы: "ВИЧ-инфекция.СПИД".