План мероприятий

ОшМУнун Медициналык колледжинин бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын жана карьера борборунун 2022-2023-окуу жылына карата түзүлгөн иш планы

«БЕКИТЕМИН»

ОшМУнин медициналык

Колледждин директору

Доцент, м.и.к. Арынов З.С.

______________

«_____»___________ 2021-ж.

ОшМУнин медициналык колледжинин бүтүрүүчүлөр ассоцациясынын

2021-2022-окуу жылы үчүн иш-планы

Иш чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

1

2021-2022-окуу жылы үчүн бүтүрүүчүлөр ассоцациясынын иш-планын талкуулоо жана бекитүү

Сентябрь

Мед. Колледждин деканаты, бүтүрүүчүлөр ассоцациясынын төрайымы

2

ОшМУнун 2019-2024-жылдар аралыгында өнүгүү концепциясына ылайык ОшМУнун дүйнөлүк университеттердин ТОП-700 катарына теңелүүсүнө иш аракеттерди уюштуруу

Жыл бою

Мед. Колледждин деканаты, бүтүрүүчүлөр ассоцациясынын төрайымы

3

ОшМУнун мыкты бүтүрүүчүлөрүнүн базасын толуктоону уюштуруу

Жыл бою

Бүтүрүүчүлөр ассоцациясынын төрайымы

4

Бүтүрүүчүлөрдүн (2021) жумушка жайгашуусу боюнча маалымат топтоо, анализдөө

ноябрь

Карьера борборунун жетекчиси

5

ОшМУнун студенттери жана бүтүрүүчүлөрү үчүн

«Жумушту туура издөө»

«Резюмени туура жазуу»

«Карьералык өсүү»

«Ийгиликтин сырлары»

ж.б. ушул сыяктуу тренингтерди өтүү

январь

6

2021-2022 окуу жылында колледжди аяктоочу студенттер жөнүндө маалымат чогултуу.

Жумуш берүүчүлөр жана бүтүрүүчүлөргө анкеталык сурамжылоо жүргүзүү.

Жыл бою

Бүтүрүүчүлөр ассоцациясынын төрайымы

7

Бүтүрүүчүлөр менен жолугушууларды уюштуруу жана бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын базасын кеңейтүү

Жыл бою

Карьера борборунун жетекчиси, бүтүрүүчүлөр ассоцациясынын төрайымы

8

Анкетирлөөнүн, мониторингдин жыйынтыктары боюнча аналитикалык отчет даярдоо

Жыл бою

Карьера борборунун жетекчиси, бүтүрүүчүлөр ассоцациясынын төрайымы

9

Карьера күнүн жана бош орундар (вакансия) жарманкесине катышуу

апрель

бүтүрүүчүлөр ассоцациясынын төрайымы

10

Ишкана, мекемелердин жетекчилери менен жолугуушууларды өткөрүү

Жыл бою

Карьера борборунун жетекчиси, бүтүрүүчүлөр ассоцациясынын төрайымы

11

Бүтүрүүчүлөр, иш берүүчүлөр, жана кызыктар тарап менен жолугушууларга катышуу

Жыл бою

Бүтүрүүчүлөр ассоцациясынын төрайымы

12

Бүтүрүүчүлөрдүн жумушка жайгашуусуна көмөк көрсөтүү жана алар менен тыгыз байланышта болуу

Жыл бою

Карьера борборунун жетекчиси, бүтүрүүчүлөр ассоцациясынын төрайымы

Бүтүрүүчүлөр ассоцациясынын

Координатору окутуучу Арзиева А.Б