Совет Ассоцации

Ф.А.А.: Замирбек Сапарбаевич Арынов
Ээлеген кызматы: бүтүрүүчүлөр ассоциациясы кеңешмесинин төрагасы, директор
Ф.А.А.: Данахан Калгожоевна Торобаева
Ээлеген кызматы: директордун окуу иштери боюнча орун басары, ассоциациянын мүчөсү
Ф.А.А.: Гулмира Мамадалиевна Жакыпова
Ээлеген кызматы: директордун тарбия иштери боюнча орун басары, ассоциациянын мүчөсү
Ф.А.А.: Азамат Манапович Таштанов
Ээлеген кызматы: клиникалык багыттагы адистиктердин практика башчысы, ассоциациянын мүчөсү
Ф.А.А.: Бекболот Махаматкаримович Топчубаев
Ээлеген кызматы: фармация адистигинин практика башчысы, ассоциациянын мүчөсү
Ф.А.А.: Азиза Бакытовна Арзиева
Ээлеген кызматы: төраганын орун басары бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын жана карьера борборунун медициналык колледждеги координатору