ОБ АССОЦИАЦИИ

Урматт у у б үтүрүүчү!

Бүгүнкү күндө Ош МУнун медициналык колледжи эң ири билим берүүчү, элге эмгеги сиңген, даражасы жогору Кыргызстандагы орто окуу жай. Медициналык колледждин бүтүрүүчүлөрү сапаттуу билим алуу менен гана чектелбестен, бир канча өлкөлөрдүн стандарттарына да жооп берет. Медициналык колледждин бүтүрүүчүлөр ассоцациясы- тынымсыз өнүгүп турган уюм болуп, ден соолук сакчыларын жалпы кызыкчылыкка айланган профессионалдык баарлашуу жана кызыгуу бириктирип турат.

Бүтүрүүчүлөрдүн ассоцациясы колледж менен бүтүрүүчүлөр ортосунда байланышты колдоочу жагымдуу баскыч, тажрыйба алмашуу, профессионалдык, илимий жана чыгармачылык потенциалды жогорулатуучулардан болуп саналат.

Биз, ар бир бүтүрүүчүбүз менен сыймыктанабыз жана медициналык колледждин ынтымактуу ассоцациясына кошулууга чакырабыз!

Медициналык колледждин директору, бүтүрүүчүлөр ассоцациялык кеңешмесинин төрагасы: З.Арынов.

Кымбаттуу достор!

Бүтүрүүчүлөрдүн ынтымактуу уюму- медициналык колледждин жаркырап турган өзгөчө айрымалачылыгы. Ассоцациянын маанилүү багыттагы жумушу- бүтүрүүчүлөрдүн ортосундагы байланышты өнүктүрүү менен аны чыңдоо, колледждин заманбап жашоосуна тартуу. Азыркы күндө Ассоцация миңдеген бүтүрүүчүлөрдү бириктирет.

Ассоцациянын масалелери:

· Медициналык колледждин бүтүрүүчүлөрүн бириктирүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, профессионалдык кызыкчылык, тажрыйба алмашуу, Ассоцация мүчөлөрүнүн илимий жана чыгармачыл потенциалдарын жүзөгө ашыруу;

· Медициналык колледждин окутуучулук- профессордук курамына, студент муундарга алгылыктуу кол кабыш кылуу;

· Бүтөрүүчүлөр менен баарлашуу жана жолугушуу уюштуруу;

· Бүтөрүүчүлөр Ассоцацичсынын мүчөлөрү менен маалымат базасын түзүү, толуктоо, студенттерди профессионалдык жактан даярдоого жардамдашуу;

· Жаштарды профореинтациялоодо, кабыл алууга, жумушка орноштурууга көмөк көрсөтүү;

· Колледж жөнүндө бүтүрүүчүлөргө актууалдуу жаңылыктарды кабарлоо;