"Медайымдык иш" адистиги боюнча эксперименталдык программанын биринчи жылынын аткарылышынын жыйынтыгы" атту тегерек стол.

2023-11-17 12:34:40 21

Медайымдык иш адистеринин ишмердүүлүгүн жакшыртуу, КР Саламаттык сактоо министирлигинин 2022-жылдын 19-апрелиндеги №484 буйругун аткаруу максатында, 2023-жылдын 16-ноябрында "Медайымдык иш" адистиги боюнча эксперименталдык программанын биринчи жылынын аткарылышынын жыйынтыгы аттуу тегерек стол Саламаттык сактоону өнүктүрүү жана медициналык технологиялары борборунун базасында болуп өттү.