Швейцариянын Кыргызстандагы элчилигинин SDC программасы боюнча улук координатору Мураталиева Эльвира Ошмунун медициналык колледждеринде конокто.

2023-06-02 04:19:58 97

Швейцариянын Кыргызстандагы элчилигинин SDC программасы боюнча улук координатору Мураталиева Эльвира Ошмунун медициналык колледждеринде Сестралык адистиги боюнча МЕР проектисинин колдосунда жургузулуп жаткан пилоттук эксперименталдык программаларынын учурдагы абалы, келечектеги аткарулучу актуалдуу маселелер боюнча окутучулар менен пикир алмашып ,студентердин практика отосун ,клинакалык насатчылардын иш аракеттери менен иш устундо таанышып негизги иш аракетер белгиленди..