Академиялык мобилдүүлүк боюнча Өзбекистан Республикасынын Галляарал медициналык колледжинен коноктор келишти

2023-04-25 08:17:36 141

Академиялык мобилдүүлүк боюнча Өзбекистан Республикасынын Жиззах областынын Галляарал медициналык колледжден 2 окутуучу жана 3 студент Джураев анвар Имомовия-окуу бөлүмүнүн началькини, Таджибаева Бахринисо Хайруллаевна-өндүрүштүк практиканын орун басары, Бойбутаев Дусмурод Худайбердиевич - Фельдшердик иши боюнча 2-курстун студенти,Гульбоева Наргиза Боходировна медайым иши адистиги боюнча 2-куостун студенти,Эргешова Сетора Орол кизи фармация адистиги боюнча 1-курстун студенти келишти.